Øvre Johnsrud

Gården ligger på Veme i Ringerike og blir drevet av Guro og Odd Andreas Johnsrud.

Gården blir første gang nevnt i offentlige dokumenter i 1660, men ble trolig ryddet i tiden kristendommen kom til landet, sent på 1000 tallet eller tidlig på 1100 landet.
Gården har vært i familien i 12 generasjoner.

Gården har drevet med kornproduksjon i mange år, men siden vi overtok i 2013 har vi bygget opp en sauebesetning av rasen gammelnorsk spælsau.

Odd Andreas Johnsrud
Johnsrudveien 153
3534 Sokna

Telefon: 95220779/ 45221724

E-post: hei@øvrejohnsrud.no